Zyski z ograniczania kosztów emisji Co2

Zyski wynikające z uzyskania certyfikacji zgodnie z wymaganiami standardów zrównoważonego rozwoju budynków mogą być znaczne, ale ich skala zależy od wielu czynników, takich jak wielkość, rodzaj i lokalizacja budynku, poziom certyfikacji oraz liczba i rodzaj zastosowanych środków zwiększających efektywność energetyczną.

Budynki mieszkalne – jak to faktycznie wygląda z emisją Co2?

W przypadku budynków mieszkalnych, uzyskanie certyfikacji zgodnie z wymaganiami standardów zrównoważonego rozwoju może przynieść oszczędności na rachunkach za energię na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procent rocznie.

Z kolei w przypadku większych budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale, centra handlowe czy hotele, oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy dolarów rocznie.

Koszta generują zyski

Jednak zyski z uzyskania certyfikacji nie ograniczają się tylko do oszczędności na rachunkach za energię. Mogą również obejmować lepszą jakość powietrza wewnątrz budynku, wyższy poziom komfortu dla użytkowników oraz pozytywny wpływ na środowisko naturalne https://jw-a.pl/carbon-footprint/, co może przyciągnąć bardziej świadomych ekologicznie najemców lub klientów i wpłynąć pozytywnie na wartość nieruchomości w dłuższej perspektywie czasowej.