Urządzenie ograniczające zużycie prądu – najważniejsze aspekty

Najdokładniejszym sposobem pomiaru całkowitego zużycia energii przez platformę jest użycie tak zwanego watomierza. Watomierz to urządzenie podłączone do gniazdka elektrycznego, a przewód zasilający z zasilacza jest do niego podłączony.

Zużycie energii a pomiary

Cyfrowy wyświetlacz pokaże ilość zużytej energii elektrycznej. Zużycie energii można wyświetlić w Watach lub Amperach. Pobór mocy urządzenia jest w dużym stopniu zależny od aplikacji, dlatego zapewniona moc arkusz kalkulacyjny pozwala na ustawienie szeregu zmiennych zgodnie z zamierzoną aplikacją do obliczenia dokładne szacunki zużycia energii przez urządzenie.

Ten arkusz kalkulacyjny https://jw-a.pl/2019/09/jak-ograniczyc-zuzycie-energii-w-budynkach-komercyjnych/ może być używany do modelowania mocy zużycie, aby pomóc w projektowaniu zasilania, projektowaniu termicznym i tak dalej. Aby uzyskać dobre wyniki z arkusz kalkulacyjny, należy wprowadzić realistyczne parametry użytkowania. 

Dane znalezione w tym dokumencie i w towarzyszącym mu arkuszu kalkulacyjnym zostały zmierzone z urządzeń w maksymalny koniec zakresu zużycia energii dla urządzeń produkcyjnych.

Żadne urządzenia produkcyjne nie będą mają średni pobór mocy przekraczający wartości arkusza kalkulacyjnego; w związku z tym wartości arkusza kalkulacyjnego może być stosowany do analizy termicznej płyt i projektowania zasilania jako maksymalna średnia długoterminowa. 

Podsumowanie

Zużycie energii przez urządzenie może się znacznie różnić w zależności od wykorzystania zasobów na chipie. Więc zużycia energii nie można dokładnie oszacować bez zrozumienia składników urządzenie w użyciu i wzorce użytkowania tych komponentów.

Podając parametry użytkowania, które opisać, co jest używane na urządzeniu i jak jest używane, dokładne wartości zużycia energii można uzyskać do zasilania i analizy termicznej. Moc wyjściowa składa się z mocy zużywanej przez wyciek urządzenia i mocy zużywanej przez podstawowe drzewo zegara.

Model mocy definiuje najgorszy przypadek mocy wyjściowej zużywanej przez urządzenie w wprowadzonych warunkach pracy.