Czym zajmuje się spedycja krajowa?

Podczas realizowania transportu drogowego towarów spedycja krajowa pełni rolę pośrednika pomiędzy klientem, który potrzebuje przemieścić ładunek pomiędzy różnymi lokalizacjami a firmą realizującą usługi transportowe. Dzięki temu organizacja transportu przebiega sprawnie, pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników, dbających o prawidłowy przebieg realizacji zlecenia na każdym etapie transportu towaru.

Podstawowe zadanie realizowane przez spedycję krajową.

Transport drogowy towarów to nie tylko przemieszczenie konkretnego ładunku pomiędzy różnymi punktami geograficznymi, ale również szereg czynności, jakie należy zaplanować podczas organizacji transportu. Wśród nich wyróżnić należy określenie konkretnych ram czasowych, w jakich auto, które pełnić ma usługę, pojawi się na miejscach załadunku i rozładunku.

Jest to szczególnie istotne zarówno z perspektywy kierowcy i jego czasu pracy, jak i podczas ustalania harmonogramów pracy u klientów. Ponadto istotne jest dopilnowanie, aby zarówno pojazd jak i firma realizujące transport posiadały odpowiednie i aktualne ubezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Do obowiązkowych zadań, jakie należy zrealizować podczas organizacji transportu, jest dopilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów transportowych. Wśród nich znajdują się między innymi dokumenty potwierdzające załadunek i rozładunek towaru, wskazujące na jego rodzaj i konkretną ilość, zatwierdzenia przekazania opakowań zwrotnych czy potwierdzenia dotrzymania warunków transportu takich jak np. określona temperatura przewozu.

Ponadto spedycja realizuje również obieg dokumentów w drugą stronę, przekazując dotyczące przewoźnika faktury i obciążenia, jednocześnie dbając o terminowość przepływu środków pieniężnych między klientem a firmą realizującą dany transport.