Czego dotyczy zielony certyfikat?

Zielony certyfikat jest cyfrowym świadectwem, które potwierdza wytworzenie energii elektrycznej dzięki Odnawialnym Źródłom Energii. Nie występują w fizycznej postaci, mimo to stanowią ważną dokumentację. Czego dotyczy dom zielony? O czym należy pamiętać? Jakie zalety daje zielony certyfikat?

Nasz dom zielony – praktyczny poradnik

W naszym kraju zakłady energetyczne muszą wykazywać udział zielonej energii w bilansie ogólnym. Dobrą opcją jest zakup zielonej energii od producenta lub zakup zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii. Jeżeli niewykazane zostaną certyfikaty, trzeba uiścić opłatę zastępczą. W przeciwnym razie zakład energetyczny zapłaci karę.

To pozwala systemowo wymuszać działania proekologiczne oraz wspierać ideę Odnawialnych Źródeł Energii. Z pewnością zakłady zastanawiają się, ile zapłacą za taki dokument. Ceny można sprawdzić na oficjalnej stronie Towarowej Giełdy Energii.

Firmy, które pomogą uzyskać Zielone Certyfikaty

Zielony certyfikat https://jw-a.pl/certyfikat-zielony-dom/ powstaje na bazie wydawanych świadectw przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Konsekwencje powyższych regulacji sprawiają, że zakłady energetyczne bardzo często są zainteresowanie zakupem zielonych certyfikatów.

Koncepcja ma szansę na sukces wtedy, gdy trzeba wykazać w bilansie energii określony udział OZE. Wysokość opłat jest ustalany przez prezesa URE. Stawka wiąże się z wysokością opłaty zastępczej i jest podawana do publicznej wiadomości do 31 marca każdego roku.

Okazuje się, że zielony certyfikat przysługuje głównie za produkcję prądy ze źródeł takich jak geotermia, woda, słońce, wiatr i biomasa.

Odnawialne Źródła Energii w dzisiejszych czasach stanowią bardzo ważne zagadnienie. Coraz więcej firm i odbiorców prywatnych stawia na pozyskiwanie energii z natury, co pozwala na zachowanie ekologii. Ochrona środowiska to pojęcie, jakie wpływa na coraz większą świadomość odbiorców. W tym wypadku dom zielony wiąże się z energią uzyskiwaną z otoczenia. To spora oszczędność kosztów.