Raportowanie ESG – na co stać obecne raporty?

ESG to skrót od słów Environmental, Social and Governance (Środowiskowe, Społeczne i Zarządcze), a raportowanie ESG polega na przedstawieniu informacji o wpływie działalności przedsiębiorstwa na te trzy obszary. Raportowanie ESG służy głównie do informowania interesariuszy, takich jak inwestorzy, klientowie, pracownicy i społeczeństwo, o podejściu przedsiębiorstwa do kwestii związanych z ESG oraz do oceny ryzyka i … „Raportowanie ESG – na co stać obecne raporty?”

Read More

Czego dotyczy zielony certyfikat?

Zielony certyfikat jest cyfrowym świadectwem, które potwierdza wytworzenie energii elektrycznej dzięki Odnawialnym Źródłom Energii. Nie występują w fizycznej postaci, mimo to stanowią ważną dokumentację. Czego dotyczy dom zielony? O czym należy pamiętać? Jakie zalety daje zielony certyfikat?

Read More