Raportowanie ESG – na co stać obecne raporty?

ESG to skrót od słów Environmental, Social and Governance (Środowiskowe, Społeczne i Zarządcze), a raportowanie ESG polega na przedstawieniu informacji o wpływie działalności przedsiębiorstwa na te trzy obszary. Raportowanie ESG służy głównie do informowania interesariuszy, takich jak inwestorzy, klientowie, pracownicy i społeczeństwo, o podejściu przedsiębiorstwa do kwestii związanych z ESG oraz do oceny ryzyka i … „Raportowanie ESG – na co stać obecne raporty?”

Read More